Prosessen fra første kontakt til en ny klimaløsning
  • Kom i kontakt med en installatør
  • Installatøren kommer hjem til deg og lager et overslag
  • Godta pristilbudet
  • Installasjon starter
  • Ny klimaløsning klar til bruk!