Δήλωση απορρήτου

έκδοση 10 Μαρτίου 2023

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου (Δήλωση) ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζεται με την ιστοσελίδα samsung-climatesolutions.com (Ιστοσελίδα) και το ενημερωτικό δελτίο εμπορικής επικοινωνίας μας («Ενημερωτικό δελτίο») όπως αυτά ελέγχονται από τη Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE), εταιρία που έχει συσταθεί στις Κάτω Χώρες με αριθμό εμπορικού μητρώου 67060269 και της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στην οδό Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol στις Κάτω Χώρες.

Όλες οι αναφορές εμείς, εμάς και μας είναι αναφορές στη SEACE, η οποία αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων η επεξεργασία των οποίων διέπεται από την παρούσα Δήλωση. Ενδέχεται να ενημερώνουμε τη Δήλωση αυτή περιοδικά ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή το Ενημερωτικό δελτίο ή στις αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία.

Θα αναρτήσουμε μια ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα ή το Ενημερωτικό δελτίο μας για να σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για ουσιώδεις αλλαγές στη Δήλωση μας ενώ στο επάνω μέρος της Δήλωσης θα υποδεικνύεται η πιο πρόσφατη ημερομηνία ενημέρωσής της.