Privatumo pranešimas

2023 m. kovo 10 d. versija

Šis privatumo pranešimas (toliau – Pranešimas) taikomas asmens duomenų tvarkymui, susijusiam su svetaine samsung-climatesolutions.com (toliau – Svetainė) ir mūsų rinkodaros komunikacijos naujienlaiškiu (toliau – Naujienlaiškis), kuriuos valdo „Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.“ (toliau – SEACE), Nyderlanduose registruota bendrovė, kurios registracijos numeris 67060269 ir kurios registruota buveinė yra Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nyderlanduose.

Visos nuorodos į mes, mus ir mūsų yra nuorodos į SEACE, kuri yra pagal šį Pranešimą tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

Šį Pranešimą galime periodiškai atnaujinti, kad būtų atsižvelgta į asmens duomenų tvarkymo, susijusio su Svetaine ar Naujienlaiškiu, pokyčius arba taikomų teisės aktų pakeitimus.

Mes Jus iš anksto informuosime apie esminius mūsų Pranešimo pakeitimus, o Pranešimo viršuje nurodysime, kada jis buvo paskutinį kartą atnaujintas.