Därför väljer 13 miljoner användare WindFree™

Rulla nedåt

'There are men, women and pets in various life scenarios next to different types of Samsung WindFree products. The screen slides right to reveal more people and products, indicating  the title; That's why 13million users choose WindFree™.'There are men, women and pets in various life scenarios next to different types of Samsung WindFree products. The screen slides right to reveal more people and products, indicating  the title; That's why 13million users choose WindFree™.

WindFree™-kylning

  


Varför du behöver WindFree™

       

Stay cool without feeling cold using WindFree™¹ Cooling. Its advanced air flow structure gently and evenly disperses air through 23,000 micro air holes. It creates a “Still Air” environment with a very low air speed, so it cools a room without the unpleasant feeling of cold wind on your skin.

Håll dig behagligt sval utan att bli kall

Håll dig sval utan att bli kall med WindFree™¹-kylning. Den avancerade luftflödesstrukturen sprider luft försiktigt och jämnt genom 23 000 mikrolufthål. Den skapar en miljö med ”stilla luft” med mycket låg lufthastighet och gör rummet svalt utan att du känner något obehagligt kallt drag.

Läs mer

Kyler 43 % snabbare² från hörn till hörn

Låt rummet snabbt bli svalt. "Twin rotary" kompressorn arbetar stabilt oavsett hastighet eftersom dess två cylindrar roterar växelvis. BLDC-motorns neodymmagneter är tre gånger starkare än normalt vilket genererar kraftfull och snabbare rotation. Den kyler därför luften 43 % snabbare² och sprider sval luft längre och bredare³.

A man and 3 dogs on a couch cool off 43% faster with WindFree. Its fan is 15% bigger, the blades are 43% wider and the inlet is 18% wider, as indicated by arrow.

Tystgående

Känn dig behagligt sval utan att krångla till ditt dagliga liv. WindFree™-luftkonditioneringsenheter sprider luften försiktigt och jämnt genom tusentals mikrolufthål som täcker hela frontpanelen. Den resulterande mycket låga lufthastigheten genererar mindre luftmotstånd och ljud⁴ jämfört med vanlig kylning.

A man uses his phone in bed while a woman sleeps. WindFree mode is activated, with 23dB(A) low noise operation through 23,000 micro air holes.

WindFree™ PM 1.0-filter fångar in ultrafint damm

Skydda dig mot ultrafint damm. Ett PM1.0-filter fångar in ultrafint damm med hjälp av en elektrostatisk avskiljare⁵. Färgade lampor visar den aktuella luftkvaliteten och en sensor känner av när luften är smutsig, så att den kan renas automatiskt⁶. Och det tvättbara filtret är kostnadseffektivt att underhålla.

'A young woman and a girl do yoga while the WindFree air conditioner cools the room. Its PM 1.0 filter traps ultra-fine particles to maintain good air quality.

WindFree™ SmartThings

       

Personaliserad komfort välkomnar dig hem

Håll dig behagligt sval så snart du är hemma. Starta kylning, som ingår i SmartThings-appen⁷, känner av var du befinner dig genom att spåra din smartphones GPS⁸. När du befinner dig inom ett förvalt avstånd ställer den automatiskt in rumstemperaturen på önskad nivå utifrån dina inställningar.

A young girl hugs a cat as she relaxes on a couch. A close-up of the cat's face is at the top left.

Reglera den på avstånd när som helst, var som helst

Reglera enkelt temperaturen. Med hjälp av SmartThings-appen⁷,⁸ kan du reglera och övervaka den på avstånd med en enkel beröring. Du kan också reglera den med din röst med hjälp av en röstassistent⁹ som Samsung Bixby¹⁰, Amazon Alexa¹¹ eller Google Assistant¹². Den föreslår till och med de bästa inställningarna.

A hand holds a phone with SmartThings app on screen. It is linked to a WindFree AC behind, indicating remote control.

Smart energioptimering

Styr strömförbrukningen. Med SmartThings Energy¹³ kan du enkelt övervaka din strömförbrukning¹⁴. Om den beräknade mängden¹⁵ överskrider ditt mål justerar den energiförbrukningen för alla smarta apparater. Om du går ut medan luftkonditioneringen är på dras persiennerna för så att du blir uppmärksam på det.¹⁶

A hand holds a phone with SmartThings' Energy tab onscreen. AI energy mode is on. Monthly energy consumption is 122.18 kWh and costs $12.09.

Önskar du både värme & kyla?

Ta en titt på våra nordiska luft-luft värmepumpar. De ger dig tyst och behaglig svalka under sommaren och en skön värme under resten av året. 

HeatCool
Installer

Våra Återförsäljare

För bästa service, kontakta våra duktiga återförsäljare som har installatörsnätverk över hela Sverige. De hjälper dig att hitta den bästa värmepumpen för ditt hus. Hitta en Samsung-installatör nära dig.

Hitta en installatör

1. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) definierar ”stilla luft” som luftströmmar som rör sig i hastigheter under 0,15 m/s, som inte ger kallt drag.
2. Baserat på intern testning. Testat på AR12TXCAAWKEU-modellen jämfört med Samsungs konventionella AQ12EASER-modell, där tiden det tar att sänka rumstemperaturen från 33 °C till 25 °C mäts.
3. Testat på AR24TXFCAWKNEU-modellen.
4. Testat internt på AR12TXCAAWKNEU-modellen i en ekofri miljö. WindFree-läget genererar 23 dB(A) brus jämfört med 26 dB(A) som produceras av den konventionella modellen. Ljudtrycksnivån är ett relativt värde som beror på avstånd och akustisk miljö. Ljudtrycksnivån kan skilja sig beroende på driftsförhållanden.
5. Verifierad av Intertek, rapportnummer RT20E-S0010-R, utgivningsdatum: 17 april 2020. K-elementet (elektrostatisk avskiljare) från Samsung Electronics kan sterilisera mikroorganismerna som samlas på filtret (Escherichia coli: över 99 %, Staphylococcus aureus: över 99 %). PM 1.0-filter avlägsnar 50 % av 0,3 μm-dammpartiklar i ett 30 m2 inomhusområde med 10 minuters drift per timme. Testat på AR13TYAAAWKNST-modellen. Resultat kan variera beroende på miljöfaktorer och individuell användning.
6. Kan endast ställas in med en mobilapp. PM 1.0-filtersortimentet kan variera mellan regioner.
7. Tillgänglig på Android- och iOS-enheter. En WiFi-anslutning och ett Samsung-konto krävs.
8. Denna funktion kan påverkas av GPS-villkor.
9. En WiFi-anslutning krävs.
10. Bixby är Samsungs varumärke för artificiell intelligens (AI) / Internet of Things (IoT) röstassistent. Tillgängligheten av Bixby-tjänsten kan variera mellan olika länder. Bixby känner igen utvalda språk och vissa dialekter. Användargränssnittet kan ändras och variera mellan olika enheter. Tillgängligheten av Bixby-funktioner och innehållsleverantörer kan variera beroende på landet/operatören/språket/enhetsmodellen/operativsystemets version. En Samsung-kontoinloggning och datanätverksanslutning (WiFi eller datanätverk) krävs.
11. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.Com, Inc. eller dess dotterbolag.
12. Google är ett varumärke som tillhör Google LLC.
13. Tillgänglig på Android- och iOS-enheter. En WiFi-anslutning och ett Samsung-konto krävs.
14. Vissa WiFi-modeller kan kanske inte använda energiövervakningsfunktionen.
15. Endast tillgänglig på modeller med strömmätningskapacitet.
16. Tillgänglig när de smarta persiennerna är registrerade med SmartThings.