Решение за вашия дом с поглед в бъдещето

Превъртане надолу

mobile-white-livingroom.jpgdt-white-livingroom-header.jpg

Изгарянето на изкопаеми горива с цел генериране на енергия продължава да се отразява негативно на нашето здраве и околната среда. То генерира до 85% от цялото замърсяване на въздуха с прахови частици, които могат да се вдишат, което ускорява промените в климата с безпрецедентна скорост¹. За да защити нашето здраве и безопасност, Европейският съюз заложи климатични и енергийни цели, дефинирани в Европейския зелен пакт. Той има за цел да реформира досегашните европейски енергийни системи в по-ефективна и интегрирана система, свързваща енергийните източници и инфраструктурата в подкрепа на намаляването на въглеродните емисии. За да ускорим напредъка ни към неутралността по отношение на климата и да изпълним целите на Европейския съюз, ни трябват по-ефективни решения за контрол на климата за нашите домове и в индустриални обекти.

Ние в Samsung даваме своя принос.

Например нашите термопомпи, за да генерират 4,5 kW енергия, консумират само около 1 kW електричество и генерират останалата енергия от външния въздух².

Thumbnail

Преосмисляне на хладилните агенти

Samsung ускорява прехода към хладилни агенти с по-нисък ПГЗ и инвестира в природосъобразни алтернативи. ПГЗ (потенциал на глобално затопляне) е стойност на хладилният агент, която показва колко топлинна енергия се отделя в атмосферата във времето, така че колкото е по-малка тази стойност, толкова е по-добре за околната среда. Тази година например ще представим нашата първа термопомпа с естествен хладилен агент – EHS Mono R290 с ПГЗ от 3.

EHS HTLN Convenience v2 converted

Открийте нашите решения за климатизация

Независимо какво решение търсите, Samsung ще отговори на вашите нужди
  • DT-windfree-kitchen-feature-visual.jpg

    Решения за жилищни сгради

    Открийте нашите решения за жилищни сгради.
  • 360 Cassette Office Feature Visual 2 Hi Res Isite

    Решения за индустриални обекти

    Открийте нашите решения за индустриални обекти.

¹ Източник: Perera, F., 2017 г. Замърсяването от изгаряне на изкопаеми горива е водещата екологична заплаха за детското здраве в световен мащаб: Съществуват решения. Международен журнал за изследване на околната среда и обществено здраве, 15 (1), стр. 16. 

² Въз основа на вътрешен анализ. Средната COP (номинално отопление) на EHS продуктите на Samsung е 4,52, така че те са по-екологични в сравнение със системите с конвенционални котли, които по принцип имат COP от приблизително 1.0.

³ Електричеството, добивано от възобновяеми източници като слънчева енергия, вятър, геотермална енергия, биомаса и хидроелектрически съоръжения с ниско въздействие, често се нарича „зелено електричество“. https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eeaglossary/greenelectricity#:~:text=Electricity%20produced%20from%20resources%20such,to%20as%20'green%20electricity

⁴ Изисква приложението SmartThings и акаунт в Samsung. Наличността, функционалността и съвместимостта може да се различават според региона. Изисква се свързване с Wi-Fi комплекта (продаван отделно) и безжична мрежа. Показанията за консумация и разходи са прогнозни и може да се отклоняват от действителното използване и разходи.

⁵ За повече информация относно съвместимите устройства със SmartThings посетете следната страница: https://www.samsung.com/uk/smartthings/#worksWithSmartThings. В допълнение, с помощта на SmartThings Hub в екосистемата SmartThings може да бъде интегрирана широка гама от други устройства за интелигентен дом.