Уведомление за поверителност

Версия от 10 март 2023 г.

Настоящото Уведомление за поверителност (Уведомление) е приложимо за обработването на лични данни във връзка с уебсайта samsung-climatesolutions.com (Уебсайт) и нашия маркетингов бюлетин („Бюлетин“), управлявани от Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE) – дружество, учредено в Нидерландия с регистрационен номер 67060269 и адрес на управление Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol в Нидерландия. Всички споменавания на ние, нас и наш се отнасят до SEACE, което е администраторът на личните данни, обработвани съгласно настоящото Уведомление.

Ние можем да актуализираме периодично настоящото Уведомление, за да отразяваме промени в обработването от наша страна на лични данни по отношение на Уебсайта или Бюлетина, или промени в приложимото законодателство. Ние ще публикуваме уведомление в нашия Уебсайт или Бюлетин, за да Ви известим предварително за съществени промени на нашето Уведомление, и ще посочваме в началото на Уведомлението кога последно е било актуализирано.