Proto se 13 milionů uživatelů rozhodlo pro WindFree™

Posunout dolů

'There are men, women and pets in various life scenarios next to different types of Samsung WindFree products. The screen slides right to reveal more people and products, indicating  the title; That's why 13million users choose WindFree™.'There are men, women and pets in various life scenarios next to different types of Samsung WindFree products. The screen slides right to reveal more people and products, indicating  the title; That's why 13million users choose WindFree™.

Chlazení WindFree™

  


Proč potřebujete WindFree™

       

Stay cool without feeling cold using WindFree™¹ Cooling. Its advanced air flow structure gently and evenly disperses air through 23,000 micro air holes. It creates a “Still Air” environment with a very low air speed, so it cools a room without the unpleasant feeling of cold wind on your skin.

Udržujte si příjemný chládek bez pocitu zimy

Udržujte si příjemný chládek bez pocitu zimy díky chlazení WindFree™¹ Jeho pokročilá struktura proudění vzduchu jemně a rovnoměrně rozptyluje vzduch prostřednictvím 23 000 mikrootvorů. Vytváří prostředí klidného vzduchu s velmi nízkou rychlostí proudění vzduchu, takže ochlazuje místnost, aniž byste na své pokožce pociťovali nepříjemného závany studeného vzduchu.

Další informace

Celou místnost ochladí o 43 % rychleji²

Rychle ochlazuje místnost. Dvojitý kompresor pracuje stabilně při jakýchkoli otáčkách, protože jeho dva válce se otáčejí střídavě. Neodymové magnety motoru BLDC jsou 3× silnější než běžné magnety, takže generují silnější a rychlejší otáčky. Ochlazuje tak vzduch o 43 % rychleji² a rozptyluje chladný vzduch do větší vzdálenosti³.

A man and 3 dogs on a couch cool off 43% faster with WindFree. Its fan is 15% bigger, the blades are 43% wider and the inlet is 18% wider, as indicated by arrow.

Nízká hlučnost

Budete pociťovat příjemný chládek, aniž by to jakkoli rušilo vaše každodenní činnosti. Klimatizace WindFree™ jemně a rovnoměrně rozptyluje vzduch prostřednictvím tisíců mikrootvorů pokrývajících celý přední panel. Výsledná velmi nízká rychlost vzduchu způsobuje menší tření a hluk⁴ ve srovnání s běžným chlazením.

A man uses his phone in bed while a woman sleeps. WindFree mode is activated, with 23dB(A) low noise operation through 23,000 micro air holes.

Filtr WindFree™ PM 1.0 zachycuje velmi jemný prach

Chraňte se před velmi jemným prachem. Filtr PM1.0 zachycuje velmi jemný prach pomocí elektrostatického odlučovače⁵. Barevné kontrolky ukazují aktuální kvalitu vzduchu a senzor rozpozná, kdy je vzduch znečištěný, takže jej lze automaticky vyčistit⁶. A údržba omyvatelného filtru je úsporná.

'A young woman and a girl do yoga while the WindFree air conditioner cools the room. Its PM 1.0 filter traps ultra-fine particles to maintain good air quality.

WindFree™ SmartThings

       

Doma vás pak přivítá komfort dle vašeho přání

Pocit příjemného chládku hned po příchodu domů. Funkce Welcome Cooling, která je součástí aplikace SmartThings⁷, zjišťuje vaši polohu pomocí sledování GPS vašeho smartphonu⁸. Pokud se přiblížíte do nastavené vzdálenosti, automaticky nastaví teplotu v místnosti na požadovanou úroveň pomocí vámi zvoleného režimu a nastavení.

A young girl hugs a cat as she relaxes on a couch. A close-up of the cat's face is at the top left.

Dálkové ovládání kdykoli a odkudkoli

Ovládejte teplotu bez námahy. Pomocí aplikace SmartThings App⁷ ji můžete vzdáleně ovládat a sledovat pouhým dotykem. Můžete ji také ovládat hlasem pomocí hlasového asistenta⁹, například Samsung Bixby¹⁰, Amazon Alexa¹¹ nebo Google Assistant¹². Dokonce navrhuje nejlepší nastavení.

A hand holds a phone with SmartThings app on screen. It is linked to a WindFree AC behind, indicating remote control.

Chytrá optimalizace energie

Kontrola spotřeby energie. Aplikace SmartThings Energy¹³ umožňuje snadno kontrolovat spotřebu elektrické energie¹⁴. Pokud odhadované náklady¹⁵ překročí váš cíl, upraví spotřebu energie všech chytrých spotřebičů. Když je klimatizace zapnutá, zatáhne žaluzie a upozorní vás, pokud půjdete ven.¹⁶

A hand holds a phone with SmartThings' Energy tab onscreen. AI energy mode is on. Monthly energy consumption is 122.18 kWh and costs $12.09.

1. Společnost ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) definuje klidný vzduch jako proudění vzduchu o rychlosti nižší než 0,15 m/s bez přítomnosti chladného průvanu.
2. Na základě interního testování. Testováno na modelu AR12TXCAAWKEU ve srovnání s běžným modelem Samsung AQ12EASER, přičemž se měřila doba potřebná ke snížení teploty v místnosti z 33 °C na 25 °C.
3. Testováno na modelu AR24TXFCAWKNEU.
4. Testováno na modelu AR12TXCAAWKNEU v bezdozvukovém prostředí. Režim WindFree™ generuje hluk 23 dB(A) ve srovnání s 26 dB(A) u konvenčního modelu. Hladina akustického tlaku je relativní hodnota, která závisí na vzdálenosti a akustických vlastnostech prostředí. Hladina akustického tlaku se může lišit v závislosti na provozních podmínkách.
5. Ověřeno společností Intertek, číslo zprávy RT20E-S0010-R, datum vydání 17. dubna 2020. K-prvek (elektrostatický odlučovač) společnosti Samsung Electronics může sterilizovat určité typy mikroorganismů, které se shromažďují na filtru (Escherichia coli: více než 99 %, Staphylococcus aureus: více než 99 %). Filtr PM 1.0 odstraňuje 50 % prachových částic o velikosti 0,3 μm ve vnitřním prostoru s plochou 30 m2 při 10 minutách provozu za hodinu. Testováno na modelu AR13TYAAAWKNST. Výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních faktorech a individuálním použití.
6. Lze nastavit pouze pomocí mobilní aplikace. Skladba filtrů PM 1.0 se může v jednotlivých regionech lišit.
7. K dispozici pro zařízení Android a iOS. Je vyžadováno připojení Wi-Fi a účet Samsung.
8. Tato funkce může být ovlivněna podmínkami a stavem služby GPS.
9. Vyžaduje se připojení k síti Wi-Fi.
10. Bixby je hlasový asistent s umělou inteligencí (AI) pro internet věcí (IoT) společnosti Samsung. Dostupnost asistenta Bixby se může lišit v závislosti na zemi. Bixby rozpoznává vybrané jazyky a určité přízvuky/dialekty. Uživatelské rozhraní se může měnit a lišit podle zařízení. Dostupnost funkcí asistenta Bixby a poskytovatelů obsahu se může lišit v závislosti na zemi / operátorovi / jazyce / modelu zařízení / verzi operačního systému. Je vyžadováno přihlášení k účtu Samsung a připojení k datové síti (Wi-Fi nebo pevná síť).
11. Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.Com, Inc. nebo jejích poboček.
12. Google je ochranná známka společnosti Google LLC.
13. K dispozici pro zařízení Android a iOS. Je vyžadováno připojení Wi-Fi a účet Samsung.
14. U některých modelů Wi-Fi nemusí být možné funkci Energy Monitor používat.
15. K dispozici pouze u modelů s možností měření výkonu.
16. Dostupné po registraci chytrých lamel v systému SmartThings.