Personvernerklæring

versjon 10. mars 2023

Denne personvernerklæringen (erklæringen) gjelder for behandling av personopplysninger i forbindelse med nettstedet samsung-climatesolutions.com (nettstedet) og vårt markedsføringsnyhetsbrev («nyhetsbrevet»), som driftes av Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE), et selskap registrert i Nederland med nummer 67060269 og registrert kontor på Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol i Nederland. Alle henvisninger til vi, oss og vår(e) henviser til SEACE, som er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i henhold til denne erklæringen.

Vi kan av og til oppdatere denne erklæringen for å gjenspeile endringer i behandlingen av personopplysninger i forbindelse med nettstedet eller nyhetsbrevet eller endringer i gjeldende lovverk. Vi vil publisere en merknad på nettstedet eller i nyhetsbrevet for å varsle deg i forkant av betydelige endringer i erklæringen, og øverst i erklæringen kan du se når den sist ble oppdatert.