Kurseni kohë dhe para - përfitimet e pompës së ngrohjes

Lëvizni poshtë

Mobile-windfree-lounge-2.jpgDT-Windfree-Lounge-2-Feature-Visual-4-header.jpg

Çfarë e bën të veçantë

Në Samsung, misioni ynë është të jemi lider në krijimin e sistemeve më efikase të ngrohjes. Pompat tona të ngrohjes ofrojnë ngrohje efikase ndaj energjisë, ngrohje të gjithanshme, ujë të ngrohtë dhe madje edhe ajër të kondicionuar për shtëpinë tuaj.

MB-white-sofa.jpg

Përfitimet e përgjithshme të pompës së ngrohjes

Efikasiteti energjetik

Pompat e ngrohjes së Samsung përmbajnë një gamë të gjerë teknologjish që ndihmojnë në optimizimin e përdorimit tuaj të energjisë. Ato kanë vlerësim të efikasitetit të energjisë deri në A+++¹ në të gjithë gamën e kapaciteteve dhe janë gjithashtu në përputhje me sistemet diellore PV dhe Smart Grid Ready për të ndihmuar më tej në reduktimin e emetimeve të CO2 dhe kërkesës për energji elektrike në krahasim me kaldajat tradicionale me gaz.
dt-atico-retiro.jpg

Bëjeni optimale

Mund ta instaloni pompën e ngrohjes ose me depozitë uji të ngrohtë për banesa nga palë të treta ose ta kombinoni me një zgjidhje depozite Samsung ClimateHub për t'u siguruar që të keni temperaturën e përsosur të ajrit dhe ujit, pavarësisht nga moti jashtë.
Mësoni më shumë rreth zgjidhjeve tona

¹ Bazuar në koeficientin sezonal të rendimentit (SCOP) për 35⁰C. Bazuar në testimin e përcaktuar në EN14825. Mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të sistemit, temperaturës dhe kushteve aktuale të përdorimit.