Njoftimi i privatësisë

versioni 10 mars 2023

Ky njoftim privatësie ("njoftimi") zbatohet për përpunimin e të dhënave personale në lidhje me faqen e internetit samsung-climatesolutions.com ("faqja e internetit") dhe buletinin tonë të komunikimit të marketingut ("buletini") të kontrolluar nga Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. ("SEACE"), një kompani e themeluar në Holandë me numrin e regjistruar 67060269 dhe seli të regjistruar në Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, në Holandë. Të gjitha referencat për "ne", "neve" dhe "tonë/jonë/sonë/tona/jona" janë referenca për SEACE, i cili është kontrolluesi i të dhënave të të dhënave personale të përpunuara sipas këtij njoftimi.

Ne mund ta përditësojmë periodikisht këtë njoftim për të pasqyruar ndryshimet në përpunimin tonë të të dhënave personale në lidhje me faqen e internetit ose buletinin ose ndryshimet në ligjin në fuqi. Ne do të postojmë një njoftim në faqen tonë të internetit ose në buletinin tonë për t'ju njoftuar paraprakisht për ndryshimet materiale në njoftimin tonë dhe për të treguar në krye të njoftimit se kur është përditësuar më së fundi.