ac012bnjdch aa 001 front white
ac012bnjdch aa 002 r perspective white

  Kapaciteti:2.6KW

  Njësia e konsolës

  AC026RNJDKGEU

  Gjeni një instalues

  Specifikimet e produktit

  • Funksionet

   Funksionet

   • Lloji

    2.6kW-1Φ-Console

  • Emri i modelit

   Emri i modelit

   • Njësia e brendshme

    AC026RNJDKG/EU

   • Njësia e jashtme

    AC026RXADKG/EU

  • Sistemi

   Sistemi

   • Modaliteti

    Heat Pump

  • Kapaciteti

   Kapaciteti

   • Ftohje [kW]

    0.98 / 2.60 / 3.40 kW

   • Ngrohje [kW]

    0.95 / 3.50 / 4.20 kW

  • Hyrja elektrike

   Hyrja elektrike

   • Ftohja 1)

    0.23 / 0.72 / 1.20 kW

   • Ngrohja 2)

    0.21 / 1.06 / 1.45 kW

  • Hyrja aktuale

   Hyrja aktuale

   • Ftohje (℃)

    1.6 / 3.6 / 5.5 A

   • Ngrohje (℃)

    1.3 / 5.0 / 7.0 A

  • Fuqia

   Fuqia

   • MCA

    11.0 A

   • MFA

    12.5 A

  • Efikasiteti energjetik

   Efikasiteti energjetik

   • Niveli i energjisë (ftohje)

    SEER 6.4 (A++)

   • Niveli i energjisë (ngrohje)

    SCOP 4.2 (A+)

  • Lidhjet e tubacioneve

   Lidhjet e tubacioneve

   • Tubi i lëngut (Ø, mm)

    6.35 mm

   • Tubi i lëngut (Ø, inç)

    3/8"

   • Tubi i gazit (Ø, mm)

    9.52 mm

   • Tubi i gazit (Ø, inç)

    3/8"

   • Gjatësia maks. Gjatësia [m]

    20 m

   • Gjatësia maks. Lartësia [m]

    15 m

  • Instalimi në terren

   Instalimi në terren

   • Kablloja e transmisionit

    0.75mm2 ↑

  • Freoni

   Freoni

   • Lloji

    R32 (Përmban gazra serë të fluoruar, GWP=675)

   • Mbushja e fabrikës (kg)

    0.90 kg

   • Mbushja e fabrikës (tCO2e)

    0.61 tCO2e

   • Mënyra e komandimit

    EEV

  • Ushqimi elektrik (njësia e brendshme) [Φ, #, V, Hz]

   Ushqimi elektrik (njësia e brendshme) [Φ, #, V, Hz]

   • 1, 2, 220~240, 50

  • Ventilatori

   Ventilatori

   • Lloji

    Turbo

   • Niveli i prurjes së ajrit (E lartë / e mesme / e ulët) [m3/min]

    (Cool) 7.5/6.8/6.0(Heat) 8.5/7.2/6.2 CMM

   • Motori (dalje) [W]

    35 W

   • Numri i njësisë (EA)

    1 EA

  • Shkarkimi

   Shkarkimi

   • Tubi i kullimit (Ø, mm)

    ID 18mm Hose mm

  • Zhurma

   Zhurma

   • Niveli i trysnisë zanore (i lartë/mesëm/ulët) [dB(A)]

    36 / 31 / 26 / 23 dBA

   • Niveli i fuqisë zanore (ftohje) [dB(A)]

    53 dBA

  • Përmasat e jashtme (njësia e brendshme)

   Përmasat e jashtme (njësia e brendshme)

   • Pesha neto (kg)

    16.0 kg

   • Përmasat neto (gj-l-th) (mm)

    720 x 199 x 620 mm

  • Ushqimi elektrik (njësia e jashtme) [Φ, #, V, Hz]

   Ushqimi elektrik (njësia e jashtme) [Φ, #, V, Hz]

   • 1, 2, 220~240, 50

  • Ventilatori (njësia e jashtme)

   Ventilatori (njësia e jashtme)

   • Shpejtësia e prurjes së ajrit (ftohje) [m3/min]

    30 CMM

  • Zhurma (njësia e jashtme)

   Zhurma (njësia e jashtme)

   • Trysnia zanore (ftohje/ngrohje) [dB(A)]

    46/47 dBA

   • Niveli i fuqisë zanore (ftohje) [dB(A)]

    59 dBA

  • Përmasat e jashtme (njësia e jashtme)

   Përmasat e jashtme (njësia e jashtme)

   • Pesha neto (kg)

    32.5 kg

   • Përmasat neto (gj-l-th) (mm)

    790 x 548 x 285 mm

  • Temp. e punës Diapazoni

   Temp. e punës Diapazoni

   • Ftohje (°C)

    -15~46 ℃

   • Ngrohje (°C)

    -20~24 ℃

  • Smart

   Smart

   • Seti WiFi

    Po

  • Lidhja me aplikacione

   Lidhja me aplikacione

   • Mbështetja e aplikacionit SmartThings

    Po