am160fnbdeh eu

  Kapaciteti:16.0KW

  Njësia hidro (efiçencë e lartë)

  AM160FNBDEHEU

  Gjeni një instalues

  Specifikimet e produktit

  • Emri i modelit

   Emri i modelit

   • Njësia e brendshme

    AM160FNBDEH/EU

  • Ushqimi elektrik (njësia e brendshme) [Φ, #, V, Hz]

   Ushqimi elektrik (njësia e brendshme) [Φ, #, V, Hz]

   • 1, 2, 220-240, 50

  • Sistemi

   Sistemi

   • Modaliteti

    HP/HR

  • Kapaciteti

   Kapaciteti

   • Ftohje [kW]

    14.0 kW

   • Ngrohje [kW]

    16.0 kW

  • Hyrja elektrike

   Hyrja elektrike

   • Ftohje [kW]

    0.010 kW

   • Ngrohje [kW]

    0.010 kW

  • Hyrja aktuale

   Hyrja aktuale

   • Ftohje (℃)

    0.05 A

   • Ngrohje (℃)

    0.05 A

  • Fuqia

   Fuqia

   • MCA

    2.20 A

   • MFA

    2.75 A

  • Efikasiteti energjetik

   Efikasiteti energjetik

   • Niveli i energjisë i ngrohësit të ambientit (55 °C / 35 °C)

    NA / A++

   • Niveli i energjisë i paketës së ngrohësit të ambientit

    A++

  • Lidhjet e tubacioneve

   Lidhjet e tubacioneve

   • Tubi i lëngut (Ø, mm)

    9.52 mm

   • Tubi i lëngut (Ø, inç)

    3/8"

   • Tubi i gazit (Ø, mm)

    15.88 mm

   • Tubi i gazit (Ø, inç)

    5/8"

  • Freoni

   Freoni

   • Lloji

    R410A(Contains fluorinated greenhouse gas, GWP=2,088)

   • Mënyra e komandimit

    EEV

  • Zhurma

   Zhurma

   • Niveli i trysnisë zanore (i lartë/mesëm/ulët) [dB(A)]

    27 dBA

  • Përmasat e jashtme (njësia e brendshme)

   Përmasat e jashtme (njësia e brendshme)

   • Pesha neto (kg)

    29.0 kg

   • Përmasat neto (gj-l-th) (mm)

    518 x 627 x 330 mm

  • Temp. e punës Diapazoni

   Temp. e punës Diapazoni

   • Ftohje (°C)

    -5.0 ~ 48.0 ℃

   • Ngrohje (°C)

    -20 ~ 35 ℃

  • Instalimi në terren

   Instalimi në terren

   • Kablloja e burimit të rrymës

    2.5

   • Kablloja e transmisionit

    0.75 ~ 1.5