ERV: вентилация за вашето бизнес пространство

Превъртане надолу

P226 227 shutterstock 575241232

Качеството на въздуха в помещенията може да окаже значително влияние върху здравето, комфорта и продуктивността¹. Затова една система за ERV (вентилация с възстановяване на енергия) може да повлияе положително за поддържането на здравословна вътрешна среда в споделените пространства. Независимо дали става въпрос за офис, училище или търговско пространство.

Как работи ERV?

ERV системите на Samsung са решения за вентилация, които подобряват качеството на въздуха в помещенията и температурата, като обменят застоялия вътрешен въздух със свеж външен въздух, като същевременно възстановяват енергията от изходящия въздух. Това става посредством топлообменник, който предава топлината и обменя влагата от изходящия въздух, за да се аклиматизира входящият въздух. ERV системите осигуряват постоянен поток на свеж въздух, което създава приятна и освежаваща атмосфера за хората вътре. Нашите модули ERV Plus могат дори да бъдат свързани към система с променлив поток на хладилния агент (VRF) на Samsung, за да формират едно цялостно решение за контрол на климата.

Samsung Schematics-Ventilation-New

Ключови функции на ERV системите

Подобрено качество на въздуха в помещенията

Предлаган като опция CO₂ сензор дава възможност ERV да отчита нивата на CO₂ и автоматично да изпраща свеж въздух в дадена стая. Поддържането на желаното ниво на влажност в помещенията може да бъде постигнато с предлаган като опция комплект на овлажнителя, който балансира ефективно нивата на влага.

Разгледайте другите професионални решения за климатизация

В крайна сметка търсите различен вид професионално решение за климатизация? Разгледайте нашите разнообразни опции.
 • schematic CAC

  Професионални сплит системи

  Професионалните сплит системи са проектирани да охлаждат или отопляват по-големи зони, които изискват по-големи капацитети и (няколко) вътрешни тела, които да работят едновременно. Това решение е оптимално за малки и средни бизнеси, като например ресторанти, търговски пространства или офиси.
 • Samsung Schematics VRF LowBuilding

  Система с променлив поток на хладилния агент (VRF)

  Системата с променлив поток на хладилния агент (VRF) е система за климатизация, която използва хладилен агент за контролиране на потока на отопление и охлаждане в цялата сграда, което дава възможност за индивидуално управление на температурата в различни зони или стаи.
 • Samsung Schematics VRF Chiller LowBuilding

  HVM (Hydro Variable Multi) Чилър

  Традиционните системи за климатизация обикновено използват въздуховоди, за да разпределят затоплен или охладен въздух в цялата сграда. За разлика от тях системата HVM Chiller е вид система за климатизация, която използва вода за охлаждане или затопляне на въздуха в сградата. Тя работи, като циркулира студена или топла вода от централен модул към различни части на сградата чрез тръби за вода.
samsung training installer 2

Монтаж на вентилацията

Независимо дали искате да надстроите съществуващата си ERV система или да инсталирате нова, Samsung предлага редица опции, които да отговорят на вашите конкретни нужди. Ние работим с квалифицирани и опитни монтажници, които могат да ви консултират за подходящата конфигурация и инсталация на вентилационната система за вашия бизнес. Свържете се с нас, за да научите повече.
Намерете инсталатор

¹ Cincinelli A, Martellini T. „Indoor Air Quality and Health“ [Качеството на въздуха в помещенията и здравето]. Int J Environ Res Public Health. 2017 Oct 25;14(11):1286. doi: 10.3390/ijerph14111286. PMID: 29068361; PMCID: PMC5707925 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707925/ ² За повече информация за продукта и техническите му спецификации, моля, разгледайте внимателно страниците, посветени на конкретния продукт в каталога на продуктите – https://samsung.dcatalog.com/v/Commercial-(COM)-ENG/?page=230 ³ Налично за устройства с Android и iOS. Необходими са Wi-Fi връзка и акаунт в Samsung. ⁴ Ниво на звука между 22 и 24 dB в зависимост от дебита на въздушния поток на избрания ERV модул. Въз основа на вътрешни изпитвания. Резултатите могат да варират в зависимост от факторите на околната среда и индивидуалната употреба.