Řešení pro budoucnost vaší domácnosti

Posunout dolů

mobile-white-livingroom.jpgdt-white-livingroom-header.jpg

Spalování fosilních paliv pro výrobu energie má i nadále negativní dopad na naše zdraví a životní prostředí. Vytváří až 85 % veškerého znečištění ovzduší respirabilními částicemi, což je příčinou bezprecedentní změny klimatu¹. V zájmu ochrany našeho zdraví a životního prostředí navrhla Evropská unie cíle v oblasti klimatu a energetiky, které jsou součástí Evropské zelené dohody. Jejím cílem je integrovat stávající evropské energetické systémy do účinnějšího a integrovanějšího systému a propojit zdroje energie a infrastrukturu na podporu dekarbonizace. Chceme-li urychlit náš pokrok směrem ke klimatické neutralitě a splnit cíle Evropské unie, potřebujeme účinnější klimatizační řešení jak v našich domácnostech, tak v komerčním prostředí.

Ve společnosti Samsung plníme svůj díl práce.

Například naše tepelná čerpadla spotřebují na výrobu 4,5 kW energie pouze asi 1 kW elektřiny a zbytek energie vyrobí z venkovního vzduchu².

Thumbnail

Nové pojetí chladiv

Společnost Samsung urychluje přechod na chladiva s nižším GWP a investuje do ekologicky šetrnějších alternativ. Číslo GWP určitého plynu udává, kolik tepelné energie zachytí v atmosféře v průběhu času, takže nižší číslo je lepší. Letos například představíme naše první tepelné čerpadlo s přírodním chladivem, EHS Mono R290 s chladivem GWP 3.

EHS HTLN Convenience v2 converted

Objevte naše klimatizační řešení

Ať už hledáte jakékoli řešení, společnost Samsung vám vyjde vstříc.

¹ Zdroj: Perera, F., 2017. Znečištění ze spalování fosilních paliv je hlavní environmentální hrozbou pro celosvětové zdraví dětí a jejich rovné příležitosti: Řešení již existují. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(1), s. 16.

² Na základě interní analýzy. Průměrný COP (jmenovitý topný faktor) výrobků Samsung EHS je 4,52, takže jsou ekologičtější ve srovnání s běžnými kotlovými systémy, které mají obvykle COP přibližně 1,0.

³ Elektřina získaná z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární, větrné, geotermální a vodní elektrárny s nízkým dopadem na životní prostředí, se často označuje jako „zelená elektřina“. https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eeaglossary/greenelectricity#:~:text=Electricity%20produced%20from%20resources%20such,to%20as%20'green%20electricity

⁴ Vyžaduje aplikaci SmartThings a účet Samsung. Dostupnost, funkčnost a kompatibilita se mohou v jednotlivých regionech lišit. Je nutné připojení pomocí sady Wi-Fi (prodává se samostatně) a bezdrátové sítě. Údaje o spotřebě a nákladech jsou odhady a mohou se od skutečné spotřeby a nákladů lišit. 

⁵ Další informace o zařízeních kompatibilních se SmartThings najdete na této stránce: https://www.samsung.com/uk/smartthings/#worksWithSmartThings. Pomocí rozbočovače SmartThings lze navíc do ekosystému SmartThings integrovat celou řadu dalších zařízení chytré domácnosti.