Ateities sprendimas jūsų namams

Slinkti žemyn

mobile-white-livingroom.jpgdt-white-livingroom-header.jpg

Iškastinio kuro deginimas energijai gauti ir toliau daro neigiamą poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai. Dėl jo susidaro iki 85 % visos oro taršos kvėpuojančiomis kietosiomis dalelėmis, todėl klimato kaita vyksta neregėtu greičiu¹. Siekdama apsaugoti mūsų sveikatą ir aplinką, Europos Sąjunga nustatė klimato ir energetikos tikslus, kurie įtraukti į Europos žaliąjį kursą. Juo siekiama sujungti esamas Europos energetikos sistemas į veiksmingesnę ir labiau integruotą sistemą, susieti energijos šaltinius ir infrastruktūrą, kad būtų remiamas anglies dioksido išmetimo mažinimas. Norint paspartinti pažangą siekiant neutralumo klimato atžvilgiu ir įgyvendinti Europos Sąjungos tikslus, reikia efektyvesnių klimato kontrolės sprendimų tiek namuose, tiek komercinėse patalpose.

„Samsung“ atlieka savo vaidmenį.

Pavyzdžiui, mūsų šilumos siurbliai, norėdami pagaminti 4,5 kW energijos, sunaudoja tik apie 1 kW elektros energijos, o likusią energiją pasigamina iš lauko oro².

Thumbnail

Šaldymo skysčių permąstymas

„Samsung“ spartina perėjimą prie mažesnio GWP šaldymo skysčių ir investuoja į ekologiškesnes alternatyvas. Dujų GWP skaičius rodo, kiek šilumos energijos per tam tikrą laiką jos sulaiko atmosferoje, todėl kuo mažesnis skaičius, tuo geriau. Pavyzdžiui, šiais metais pristatysime pirmąjį šilumos siurblį su natūraliu šaldymo skysčiu EHS Mono R290, kurio GWP yra 3.

EHS HTLN Convenience v2 converted

Atraskite mūsų klimato sprendimus

Nesvarbu, kokio sprendimo ieškote, „Samsung“ patenkins jūsų poreikius.

¹ Šaltinis: Perera, F., 2017. Pollution from Fossil-Fuel Combustion is the Leading Environmental Threat to Global Pediatric Health and Equity: Solutions Exist. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(1), p.16.

² Remiantis vidine analize. Vidutinis „Samsung“ EHS gaminių COP (nominalusis šildymas) yra 4,52, dėl to jie yra ekologiškesni, lyginant su įprastinėmis šildymo sistemomis, kurių COP paprastai yra apie 1,0.

³ Electricity derived from renewable resources such as solar, wind, geothermal, biomass, and low-impact hydro facilities is often referred to as 'green electricity'. https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eeaglossary/greenelectricity#:~:text=Electricity%20produced%20from%20resources%20such,to%20as%20'green%20electricity

⁴ Reikalinga „SmartThings“ programėlė ir „Samsung“ paskyra. Galimybė naudotis, funkcionalumas ir suderinamumas kiekviename regione gali skirtis. Reikalingas ryšys su „Wi-Fi“ rinkiniu (parduodamas atskirai) ir belaidžiu tinklu. Suvartojimo ir išlaidų rodikliai yra apytikriai ir gali skirtis nuo faktinio suvartojimo ir išlaidų. 

⁵ Daugiau informacijos apie su „SmartThings“ suderinamus įrenginius rasite šiame puslapyje: https://www.samsung.com/uk/smartthings/#worksWithSmartThings. Be to, naudojant „SmartThings“ koncentratorių, į „SmartThings“ ekosistemą galima integruoti daugybę kitų išmaniųjų namų įrenginių.