En fremtidssikker løsning for boligen din

Bla ned

mobile-white-livingroom.jpgdt-white-livingroom-header.jpg

Energiproduksjon med fossilt brensel fortsetter å ha negativ påvirkning på helsen vår og miljøet. Denne produksjonen er opphav til opptil 85 % av all partikkelforurensning som pustes inn, og den er en stor bidragsyter til klimaendringene¹. For å beskytte miljøet og menneskers helse har EU satt klima- og energimål gjennom EUs grønne vekststrategi. Denne strategien har som mål å gjøre det eksisterende europeiske energisystemet til et enda mer effektivt og integrert system, som vil knytte sammen energikilder og infrastruktur for å bidra til avkarboniseringen. For å fremskynde prosessen mot klimanøytralitet og oppfylle EU-målsettingene trenger vi mer effektive klimaanlegg i både boliger og næringsbygg.

Hos Samsung gjør vi vår del av jobben.

For eksempel bruker varmepumpene våre bare omtrent 1 kW elektrisitet for å generere 4,5 kW energi, mens resten av energien hentes fra uteluften².

Thumbnail

Nytenking om kjølemedier

Samsung fremskynder overgangen til kjølemedier med lavere GWP og investerer i mer miljøvennlige alternativer. Gassens GWP-verdi sier noe om hvor mye varmeenergi den avgir til atmosfæren over tid, så jo lavere verdi, desto bedre. I år introduserer vi for eksempel vår første varmepumpe med et naturlig kjølemedium, nemlig EHS Mono R290, som har en GWP på 3.

EHS HTLN Convenience v2 converted

Se klimaløsningene våre

Uansett hvilken løsning du ser etter, har Samsung det du trenger.

¹ Kilde: Perera, F., 2017. Pollution from Fossil-Fuel Combustion is the Leading Environmental Threat to Global Pediatric Health and Equity: Solutions Exist. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(1), s. 16.

² Basert på interne analyser. Gjennomsnittlig COP (nominell oppvarming) for Samsung EHS-produktene er 4,52, så de er mer miljøvennlige sammenlignet med konvensjonelle kjelesystemer, som generelt har en COP på omtrent 1,0.

³ Strøm fra fornybare kilder som sol, vind, jord, biomasse og vann omtales ofte som «grønn elektrisitet». https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eeaglossary/greenelectricity#:~:text=Electricity%20produced%20from%20resources%20such,to%20as%20'green%20electricity

⁴ Krever SmartThings-appen og en Samsung-konto. Funksjon og kompatibilitet kan variere i ulike regioner. Tilkobling til Wi-Fi-settet (selges separat) og trådløst nettverk kreves. Indikasjonene på forbruk og kostnader er basert på beregninger og kan avvike fra faktisk bruk og kostnader.

⁵ Du finner mer informasjon om SmartThings-kompatible enheter på denne siden: https://www.samsung.com/uk/smartthings/#worksWithSmartThings. Ved hjelp av SmartThings Hub kan du i tillegg integrere en rekke andre smarthjemenheter i SmartThings-økosystemet.