ClimateHub: Zgjidhja e njohur e ngrohjes dhe e ftohjes e Samsung

Lëvizni poshtë

Luxury White Kitchen Interior with Laundry RoomLuxury White Kitchen Interior with Laundry Room

ClimateHub është një zgjidhje e integruar e njësuar që sjell klimën e përsosur të brendshme dhe ujin e ngrohtë në shtëpinë tuaj. ClimateHub ju kursen hapësirë të vlefshme të brendshme duke kombinuar hidronjësinë dhe depozitën e ujit të ngrohtë në një njësi kompakte. Duke u ndërthurur më së miri me brendësinë e shtëpive tuaja, ClimateHub është perfekt për shtëpitë e sapondërtuara ose të rinovuara, ose përndryshe si një zëvendësim i një bojleri tradicional me gaz.

Përfitimet

Zgjidhja ClimateHub ofron shumë përfitime të veçanta

Një njësi e vetme e integruar

ClimateHub është një njësi e vetme, e integruar që përmban depozitën modulare dhe hidronjësinë në tri opsione (ClimateHub TDM Plus, ClimateHub Mono dhe ClimateHub Split), me gjithçka të instaluar në një vend. Mjafton thjesht që të zgjidhni vendndodhjen e preferuar.

Sistemet tona të ngrohjes

Ofrohet në tri versione; secili i pajtueshëm me ClimateHub.
 • DK-windfree-kitchen-feature-visual-1.jpg

  ClimateHub TDM Plus

  Teknologjia novatore kombinon ftohjen, ngrohjen dhe ujin e ngrohtë për banesa. ClimateHub TDM Plus ofron një zgjidhje të integruar që përfshin hidronjësinë dhe një depozitë uji prej 200 ose 260 litrash. Falë përmasave kompakte, ClimateHub përshtatet në mënyrë të përkryer në dhomat e punëve të shtëpisë tuaj.
 • Washing machine and dryer in the bathroom

  ClimateHub Mono

  Me hidronjësinë e integruar të depozitës, zgjidhja ClimateHub Mono mund të lidhet me pajisje të palëve të treta, si p.sh. një depozitë për ujë të ngrohtë për banesa (DHW). Një njësi e vetme e jashtme që përfshin komponentë hidronikë, zgjedhja e ClimateHub do të thotë se nuk keni nevojë të lini hapësirë ​​për tubacionet e freonit, duke e bërë edhe më të lehtë instalimin dhe përdorimin.
 • Dk-ehs-winter-eco-friendliness-on.jpg

  ClimateHub Split

  I pajisur gjithashtu me një njësi hidrike të integruar të depozitës, ClimateHub Split është një njësi e vetme e jashtme që lidhet me hidronjësinë e integruar të depozitës nëpërmjet tubave të freonit. Maksimizojeni këtë njësi duke e lidhur me një rrjet inteligjent ose energjinë diellore.

¹ ASHRAE (Shoqata Amerikane e Inxhinierëve të Ngrohjes dhe Kondicionerëve) e përcakton "Ajrin pezull" si rryma ajri që lëvizin me shpejtësi nën 0,15 m/s me mungesë rrymash të ftohta.