Ofrimi i përvojës më të mirë për vizitorët

Lëvizni poshtë

Samsung Sevilla 45Samsung Sevilla 45

Një vizitor i rehatshëm është vizitor i kënaqur

Suksesi i një hoteli varet kryesisht nga kënaqësia e vizitorëve dhe një aspekt thelbësor që kontribuon në komoditetin e tyre është klima e brendshme. Pavarësisht nga moti jashtë, është e rëndësishme që temperatura, lagështia, cilësia e ajrit dhe nivelet e zhurmës të mbeten diskrete. Për më tepër, me çdo hotel që ka grupin e tij unik të kërkesave, ju nevojitet një zgjidhje klimatike që merr parasysh nevojat dhe situatën tuaj. Këtë fleksibilitet do ta gjeni në gamën tonë të Samsung. Pra, nëse biznesi juaj është një resort shumëkatësh apo një hotel-butik intim, ne ofrojmë një zgjidhje që do të plotësojë nevojat e vizitorëve tuaj. Një dush i nxehtë, një dhomë e ngrohur mirë dhe cilësia e shkëlqyer e ajrit janë pikërisht ajo që ju nevojitet për t'i shndërruar vizitorët tuaj në klientë të përsëritur.

Si të zgjidhni sistemin e duhur të kondicionerit për hotelin tuaj

Një udhëzues për të gjetur zgjidhjen tuaj ideale të ajrit të kondicionuar.

Njësi të brendshme për hotelin tuaj

Hoteli kërkon vëmendje të madhe ndaj sistemimit hapësinor. Gama jonë e gjerë e njësive të brendshme do të thotë që të mund të zgjidhni një sistem që plotëson në mënyrë të përsosur brendësinë dhe ndërthuret më së miri me hapësirën. Njësi të ndryshme të brendshme të Samsung (si p.sh. 360 Cassette) mund të pajisen me panele pastrimi të ajrit që heqin grimcat e imta të pluhurit⁴, duke i dhënë klimës së hotelit tuaj cilësi të përmirësuar të ajrit për vizitorët.

AC071KN4DKH EU 002 Front White thumb
(ODU)DVM S2 Building Rooftop Multi 1

DVM S2 i Samsung

Samsung DVM S2 është projektuar për të ofruar efikasitet të lartë të energjisë me teknologjinë tonë të fundit të rikuperimit të nxehtësisë. Është gjithashtu i optimizuar për të transferuar energjinë e ngrohjes me një shpejtësi maksimale duke minimizuar humbjet. Së bashku me teknologjinë e rikuperimit të ngrohjes së sistemeve tona VRF, siguroni që të përdorni sasinë e duhur të energjisë për të mbajtur klimën e hotelit të rehatshme dhe të qëndrueshme.
Mësoni më shumë
DK commercial 360 cassette

Zbuloni zgjidhje të tjera komerciale të ajrit të kondicionuar

Eksploroni gamën tonë të plotë të zgjidhjeve të biznesit për ta çuar biznesin në një nivel tjetër.
Zbuloni më shumë

¹ TA të diskutuara tek "Impact of Indoor Environmental Quality on Hotel Guests’ Behaviors: International Journal of Hospitality & Tourism Administration: Vol 24, No 2 (tandfonline.com).

² Shihni "Park J, Yoo JL, Yu J. Effect of Hotel Air Quality Management on Guests’ Cognitive and Affective Images and Revisit Intentions. International Journal of Environmental Research and Public Health.

³ Siç mbulohet te "Villeneuve, Hannah & O'Brien, William. (2019). Listen to the guests: Text-mining Airbnb reviews to explore indoor environmental quality. Building and Environment.

⁴ Verifikuar nga Intertek, numri i raportit RT20E-S0010-R, data e lëshimit: 17 prill 2020. Elementi K (Precipituesi elektrostatik) i Samsung Electronics mund të sterilizojë mikroorganizmat që mblidhen në filtër (Escherichia coli: mbi 99%, Staphylococcus aureus: mbi 99%). Ky filtër kap pluhurin ultra të imët deri në 0,3 μm në madhësi. Filtri i pastrimit të ajrit PM 1.0 ofrohet për WindFree™ Pure dhe si aksesor për kasetën 360, kasetën 4-drejtimëshe dhe kasetën 1-drejtimëshe.