Nākotnes risinājumi jūsu mājoklim

Ritiniet uz leju

mobile-white-livingroom.jpgdt-white-livingroom-header.jpg

Fosilā kurināmā dedzināšana enerģijas iegūšanai joprojām negatīvi ietekmē mūsu veselību un vidi. Tas rada līdz pat 85% no visa gaisa piesārņojuma, ko rada elpojošās cietās daļiņas, un veicina klimata pārmaiņas vēl nepieredzētā ātrumā¹. Lai aizsargātu mūsu veselību un vidi, Eiropas Savienība ir izvirzījusi mērķus klimata un enerģētikas jomā, kas ietverti Eiropas Zaļajā kursā. Tās mērķis ir integrēt esošās Eiropas enerģētikas sistēmas efektīvākā un integrētākā sistēmā, sasaistot enerģijas avotus un infrastruktūru, lai atbalstītu dekarbonizāciju. Lai paātrinātu virzību uz klimata neitralitāti un sasniegtu Eiropas Savienības mērķus, mums ir vajadzīgi efektīvāki klimata kontroles risinājumi gan mājās, gan komerciālos objektos.

Samsung veic savu ieguldījumu.

Piemēram, ar mūsu siltumsūkņiem, lai ģenerētu 4,5 kW enerģijas, tie patērē tikai apmēram 1 kW elektrības un pārējo enerģiju ģenerē no āra gaisa².

Thumbnail

Jauna tipa aukstumaģenti

Samsung paātrina pāreju uz aukstumaģentiem ar zemāku GWP un iegulda līdzekļus videi draudzīgāku alternatīvu radīšanā. Gāzes GWP skaitlis norāda, cik daudz siltumenerģijas tā laika gaitā aiztur atmosfērā, tāpēc zemāks skaitlis ir labāks. Piemēram, šogad mēs ieviesīsim mūsu pirmo siltumsūkni ar dabīgu aukstumaģentu EHS Mono R290, kura GWP ir 3.

EHS HTLN Convenience v2 converted

Aplūkojiet mūsu klimata risinājumus

Neatkarīgi no tā, kādu risinājumu meklējat, Samsung ir gatavs jums palīdzēt

¹ Avots: Perera, F., 2017. Pollution from Fossil-Fuel Combustion is the Leading Environmental Threat to Global Pediatric Health and Equity: Solutions Exist. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(1), p.16.

² Atbilstoši iekšējai analīzei. Samsung EHS produktu vidējais COP (nominālā sildīšana) rādītājs ir 4,52, tāpēc tie ir videi draudzīgāki nekā standarta boilera sistēmas, kuru COP parasti ir apmēram 1,0.

³ Elektroenerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem resursiem, piemēram, saules, vēja, ģeotermālās enerģijas, biomasas un zemas ietekmes hidroiekārtām, bieži dēvē par "zaļo elektroenerģiju". https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eeaglossary/greenelectricity#:~:text=Electricity%20produced%20from%20resources%20such,to%20as%20'green%20electricity

⁴ Nepieciešama SmartThings lietotne un Samsung konts. Pieejamība, funkcijas un saderība katrā reģionā var atšķirties. Nepieciešams savienojums ar Wi-Fi komplektu (nopērkams atsevišķi) un bezvadu tīklu ar interneta pieslēgumu. Norādes par patēriņu un izmaksām ir aplēses un var atšķirties no faktiskā patēriņa un izmaksām.

⁵ Lai uzzinātu vairāk par SmartThings saderīgajām ierīcēm, apmeklējiet šo lapu: https://www.samsung.com/uk/smartthings/#worksWithSmartThings. Turklāt ar SmartThings centrmezgla palīdzību SmartThings ekosistēmā var integrēt daudzas citas mājokļa viedierīces.