Konfidencialitātes paziņojums

2023. gada 10. marta versija

Šis Konfidencialitātes paziņojums (Paziņojums) attiecas uz personas datu apstrādi tīmekļa vietnē climatesolutions-samsung.com (Vietne) un mūsu mārketinga komunikācijas informatīvo izdevumu (Izdevums), kuru pārvalda Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.(SEACE), Nīderlandē reģistrēts uzņēmums ar reģistrācijas numuru 67060269, kura juridiskā adrese ir Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Nīderlandē. Visi tekstā izmantotie vārdi mēs, mūs un mūsu tiek attiecināti uz SEACE, kas saskaņā ar šo Paziņojumu ir apstrādāto personas datu pārzinis.

Mēs varam periodiski atjaunināt šo Paziņojumu, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu veiktajā personas datu apstrādē saistībā ar Vietni vai Izdevumu, vai izmaiņas piemērojamos tiesību aktos. Mēs publicēsim Paziņojumu mūsu Vietnē vai Izdevumā, lai jūs savlaicīgi informētu par būtiskām izmaiņām mūsu Paziņojumā, un Paziņojuma augšpusē norādīsim, kad tas pēdējo reizi tika atjaunināts.