Çfarë është pompa e ngrohjes?

Lëvizni poshtë

Mobile-ambientata-climatehub-header.jpgDT-ambientata-climatehub-header.jpg

Pompa e ngrohjes është pjesë e një sistemi ngrohjeje dhe ftohjeje dhe instalohet jashtë shtëpisë. Në muajt më të ftohtë, pompa e ngrohjes tërheq nxehtësinë nga ajri i ftohtë i jashtëm në shtëpinë tuaj dhe në muajt e ngrohtë tërheq nxehtësinë nga ajri i brendshëm për të ftohur shtëpinë tuaj. Më thjesht, pompat e ngrohjes mund t'ju mbajnë të freskët ose të ngrohtë, duke siguruar gjithashtu ujë të ngrohtë për banesën.

Ka dy lloje të pompave të ngrohjes me burim ajri:

Kaldajat tradicionale me gaz operojnë me lëndë djegëse fosile, si gazi natyror, për të ngrohur ndërtesat ose për të siguruar ujë të ngrohtë. Pompat e ngrohjes të Samsung, të quajtura sisteme ngrohjeje ekonomike, janë pompa ngrohjeje me burim ajri që përdorin energjinë elektrike dhe energjinë e ambientit të disponueshme në ajrin e jashtëm për të gjeneruar nxehtësi dhe për të prodhuar ujë të ngrohtë për shtëpinë tuaj.

  • DK-windfree-lounge-1-feature-visual-1.jpg

    Pompat e ngrohjes ajër-ajër

    Pompat e ngrohjes ajër-ajër që përdorin ajrin e jashtëm si burim për të ngrohur ose ftohur shtëpinë tuaj nëpërmjet një njësie të brendshme me ajër të kondicionuar.
  • Dk-ehs-winter-eco-friendliness-on.jpg

    Pompat e ngrohjes ajër-ujë

    Pompat e ngrohjes ajër-ujë që marrin nxehtësinë nga ajri i jashtëm për të prodhuar ujë të ngrohtë dhe ngrohje në banesë nëpërmjet radiatorëve dhe ngrohjes nën dysheme.
dk clima home multi tdm windfree

Përbërja e pompës së ngrohjes

Pompa e ngrohjes përbëhet nga një njësi e jashtme, një sistem hidronik, një depozitë me ujë të ngrohtë banese dhe një kontrollues.

Depozita e ujit

Depozita e ujit mban furnizimin me ujë të ngrohtë të shtëpisë tuaj. Ofrohet në madhësi të ndryshme ndaj mund të përshtatet pothuajse në çdo hapësirë. Keni gjithashtu opsione për sa i përket kapacitetit: ClimateHub i Samsung ofron zgjedhjen midis një depozite 200 ose 260 litrash, ndaj mund të zgjidhni opsionin që i përshtatet më mirë madhësisë së familjes suaj dhe përdorimit të pritur të ujit.