Zgjidhje ngrohjeje dhe uji të ngrohtë të Samsung për t'iu përshtatur nevojave tuaja

Lëvizni poshtë

dk vibrant bedroom small second timedk vibrant bedroom small

Pompat tona të ngrohjes Samsung konvertojnë me efikasitet nxehtësinë nga ajri i jashtëm në ngrohje të brendshme nëpërmjet radiatorëve, ngrohjes nën dysheme dhe ujit të ngrohtë. Një pompë ngrohjeje është jashtëzakonisht fleksibël, duke e bërë zgjedhjen perfekte pavarësisht situatës suaj – nga shtëpitë e sapondërtuara deri tek ato të rinovuara, si dhe një zëvendësim të kaldajës tradicionale me gaz. Ato janë të përshtatshme edhe për apartamente, pasi nevojitet vetëm hapësirë e kufizuar për njësinë e jashtme.

Washing machine and dryer in a luxury bathroom.

Zgjidhni çfarë ju përshtatet më së miri

Për zgjidhjet e ngrohjes të Samsung, mund të zgjidhni nga tri lloje sistemesh për t'iu përshtatur kërkesave tuaja specifike të komoditetit dhe hapësirës.
 • DK-pannelli.jpg

  Zgjidhja Mono

  Njësia e jashtme Mono përmban njësinë hidronike dhe mund të instalohet nga një hidraulik. Njësia është e lidhur me një depozitë të brendshme të ujit të ngrohtë për banesa.
 • EHS Mono HT Lifestyle Image 06 (1)

  Zgjidhja Mono HT Quiet

  Zgjidhja Mono HT Quiet është e ngjashme me zgjidhjen tonë Mono, por mund të arrijë temperaturë të lartë uji në nivele të ulëta zhurme. Duke e bërë ideale për tregun e rinovimit të banesave.
 • DK-outdoor-cost-saving.jpg

  Zgjidhja Split

  Split vjen me një njësi të jashtme të lidhur me një njësi të brendshme hidronike dhe një depozitë të brendshëm të ujit të ngrohtë për banesa. Duhet të instalohet nga një instalues i certifikuar.
 • Samsung EU SEACE R290 11681

  EHS Mono R290

  Mono R290 përdor R290 si freon, i cili ka një potencial më të ulët për ngrohje globale (GWP=3). Ofrohet gjithashtu në një gamë më të gjerë kapacitetesh që përshtaten me kërkesa të ndryshme të projekteve - 5, 8, 12 dhe 16 kW.

mb windfree climatehub feature visual 3

Zbuloni ClimateHub

Zgjidhjet Mono dhe Split janë të dyja në përputhje me ClimateHub, një zgjidhje e integruar dhe e njësuar që kombinon hidronjësinë dhe depozitën e ujit të ngrohtë. Me dizajnin e individual dhe kompakt, ClimateHub ofron fleksibilitet në konfigurim dhe ndërthuret në mënyrë harmonike me brendësinë e shtëpive tuaja.
Mësoni më shumë