Stili - është tek ajri

Lëvizni poshtë

2 MB Samsung Sevilla Rest 40Samsung Sevilla Rest 40

Kaseta 360 e Samsung ofron një zgjidhje elegante që shpërndan ajrin në mënyrë të barabartë në çdo cep të dhomës¹, duke e mbajtur hapësirën tuaj në një temperaturë të rehatshme pa krijuar rrymë. Me dizajnin novator rrethor, sjell një notë sofistikimi dhe një pamje të veçantë në çdo hapësirë. Kaseta 360 disponohet në të zezë ose të bardhë, në një dizajn katror ose rrethor dhe mund të instalohet në një larmi të gjerë vendndodhjesh.

Karakteristikat kryesore të Kasetës 360 të Samsung

Frymëzohuni!

6  360CST 01 0

Eksploroni zgjidhje të tjera

¹ Bazuar në testimin e kryer nga Intertek, indeksi i performancës së difuzionit të ajrit (ADPI) i Kaseta 360 të Samsung është 95%, që është 11% më i lartë se një kondicioner konvencional me kasetë 4-drejtimëshe. ² Verifikuar nga Intertek, numri i raportit RT20E-S0010-R, data e qarkullimit: 17 prill 2020 Elementi K (precipituesi elektrostatik) i Samsung Electronics mund të sterilizojë mikroorganizmat që mblidhen në filtër (Escherichia coli: mbi 99%, Staphylococcus aureus: mbi 99%). Ky filtër kap pluhurin ultra të imët deri në 0,3 μm në madhësi.