Zgjidhjet tona të tjera

A nuk është zgjidhja TDM Plus ajo që po kërkoni? Hidhuni një sy opsioneve tona të tjera.
  • DK-samsung-outdoor.jpg

    Zgjidhja Mono

    Njësia e jashtme Mono përmban njësinë hidronike dhe mund të instalohet nga një hidraulik. Njësia është e lidhur me një depozitë të brendshme të ujit të ngrohtë për banesa.
  • DK-outdoor-cost-saving.jpg

    Zgjidhja Split

    Për zgjidhjet e ngrohjes të Samsung, mund të zgjidhni nga dy lloje sistemesh për t'iu përshtatur kërkesave tuaja specifike të komoditetit dhe hapësirës.