Obavještenje o privatnosti

verzija 10. mart 2023.

Ovo Obavještenje o privatnosti (Obavještenje) primjenjuje se na obradu ličnih podataka u vezi sa internetskom stranicom samsung-climatesolutions.com (internetska stranica) i našim biltenom marketinške komunikacije („Bilten”) koje kontroliše Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (SEACE), kompanija registrovana u Nizozemskoj pod registracionim brojem 67060269 sa registrovanom kancelarijom na adresi Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol u Nizozemskoj. Sve reference na mi, nama i naš su reference na SEACE, koji je kontrolor ličnih podataka koji se obrađuju u skladu sa ovim Obavještenjem.

Povremeno možemo ažurirati ovo Obavještenje kako bismo odrazili promjene u našoj obradi ličnih podataka u pogledu internetske stranice ili Biltena, ili promjena u primjenjivom zakonu. Objavit ćemo obavještenje na svojoj internetskoj stranici ili u Biltenu kako bismo Vas unaprijed obavijestili o značajnim promjenama našeg Obavještenja i na vrhu Obavještenja naznačiti kada su se najskorije izmjene ažurirale.