Šta je toplotna pumpa?

Listajte prema dole

Mobile-ambientata-climatehub-header.jpgDT-ambientata-climatehub-header.jpg

Toplotna pumpa je dio sistema grijanja i hlađenja i postavlja se izvan Vašeg doma. U hladnijim mjesecima, toplotna pumpa povlači toplotu iz hladnog vanjskog vazduha u Vaš dom, a u toplijim mjesecima izvlači toplotu iz unutrašnjeg vazduha kako bi ohladila Vaš dom. Prilično jednostavno, toplotne pumpe mogu da vas ohlade ili zagriju, a istovremeno obezbjeđuju i toplu vodu za domaćinstvo.

Postoje dva tipa Air Source toplotnih pumpi:

Tradicionalni plinski kotlovi rade na fosilna goriva, kao što je prirodni plin, za grijanje zgrada ili obezbjeđivanje tople vode. Samsung toplotne pumpe, EHS, su toplotne pumpe Air Source koje koriste električnu energiju i energiju okoline dostupne u vanjskom vazduhu za proizvodnju toplote i proizvodnju tople vode za Vaš dom.

  • DK-windfree-lounge-1-feature-visual-1.jpg

    Toplotne pumpe vazduh-vazduh

    Toplotne pumpe vazduh-vazduh koje koriste vanjski vazduh kao izvor za grijanje ili hlađenje Vašeg doma putem unutrašnje jedinice za klimatizaciju.
  • Dk-ehs-winter-eco-friendliness-on.jpg

    Toplotne pumpe vazduh-voda

    Toplotne pumpe vazduh-voda koje uzimaju toplotu iz vanjskog vazduha za proizvodnju sanitarne tople vode i toplote putem radijatora i podnog grijanja.
dk clima home multi tdm windfree

Sastav toplotne pumpe

Toplotna pumpa se sastoji od vanjske jedinice, hidrauličnog sistema, rezervoara tople vode za domaćinstvo i daljinskog upravljača.

Rezervoar za vodu

Rezervoar za vodu sadrži Vašu potrošnu toplu vodu. Dostupan je u raznim veličinama pa se može uklopiti u gotovo svaki prostor. Također imate opcije vezane za kapacitet: Samsung ClimateHub nudi izbor između rezervoara od 200 ili 260 litara, pa možete odabrati opciju koja bolje odgovara veličini Vaše porodice i očekivanoj potrošnji vode.