EHS Mono HT Quiet

Listajte prema dole

hero HTQ mobileHero banner desktop (1)

Naša toplotna pumpa visoke temperature i niske buke

EHS Mono HT Quiet, toplotna pumpa visoke temperature i niske buke, idealna za tržište renoviranja stambenih objekata. Kombinuje napredne karakteristike i nove tehnologije za postizanje visokih temperatura vode i niskog nivoa buke. Pored toga, ova moderno dizajnirana toplotna pumpa je sposobna da pouzdano obezbijedi 100 % performansi grijanja¹ čak i po ekstremno hladnom vremenu (temperature do -25 °C²). Također se lako instalira i održava.

Učinkovito grijanje

EHS Mono HT Quiet je sistem toplotne pumpe koji pruža energetski efikasno grijanje (SCOP* od A+++)³ i toplu vodu za Vaš dom. Da bi proizveo 5,0 kW energije, troši samo oko 1 kW električne energije, a ostatak skuplja iz vazduha⁴. *SCOP = Sezonski koeficijent performanse.

195. Energy Saving (Environment)_digital

Temperature vruće vode do 70 °C

Mnoge kuće u Evropi još uvijek koriste radijatore kojima je potrebna temperatura tople vode od 65 °C ili viša da bi efikasno zagrijavali prostorije. Većina običnih toplotnih pumpi normalno rade na temperaturama između 55 °C - 60 °C. S druge strane, novi EHS Mono HT Quiet može konzistentno osiguravati toplu vodu do 70 °C za potrebe grijanja domaćinstava⁵. To je može učiniti prikladnom zamjenom za plinske bojlere, jer pružaju visoku temperaturu izlazne vode.

SAC EHS Mono HT Quiet F000 1Highlight

Premium dizajn

EHS Mono HT Quiet neprimjetno se uklapa u eksterijer bilo koje zgrade i dolazi u tamno sivoj boji koja nadopunjuje trenutni trend dizajna za moderne eksterijere zgrada. Vanjska jedinica, visoka približno 1 m, opremljena je novom vodoravnom crnom rešetkom koja zaklanja njezinu unutarnju mehaniku od pogleda⁸.

Tabs introduction premium design mobile

Jednostavna montaža i servisiranja bez muke

Vanjska jedinica EHS Mono HT Quiet je dizajnirana da bude jednostavna za postavljanje i održavanje. Unutrašnji dijelovi toplotne pumpe su lako dostupni preko bočne ploče koja se može ukloniti odvrtanjem tri zavrtnja. Ovo znatno štedi vrijeme i trud tokom procesa instalacije i servisiranja.

EHS HTLN Convenience v2 converted

Pouzdane performanse grijanja na -25 °C

Ova toplotna pumpa je sposobna da pouzdano obezbijedi 100 % performansi grijanja¹ čak i po ekstremno hladnom vremenu (temperature do -25 °C²). Njezin uvećani izmjenjivač toplote prenosi više toplote odjednom, a novi Scroll kompresor sabija rashladno sredstvo pod višim pritiskom, tako da pouzdano radi na niskim temperaturama.

SAC EHS Mono HT Quiet F000 2Highlight

1 Odnos efikasnosti izlazne snage (kapaciteta) u odnosu na ulaznu snagu (električna energija). Interno testirano u laboratorijskim uslovima na osnovu EN 14511, rezultati mogu varirati ovisno od stvarnih uslova upotrebe. [2] Na osnovu interne analize EHS Mono HT (AE120BXYDGG) vanjske jedinice, u poređenju sa konvencionalnom EHS vanjskom jedinicom (AE120RXYDGG). Rezultati se mogu razlikovati ovisno o stvarnim uslovima korištenja. 3 SCOP of A+++ = Na osnovu sezonskog koeficijenta učinka (SCOP) za 35 °C. Na osnovu testiranja definisanog u EN14825. Može varirati u zavisnosti od konfiguracije sistema, temperature i stvarnih uslova korištenja. 4 Na osnovu interne analize. Prosječni COP (nominalno grijanje) Samsung EHS Mono HT proizvoda je 5,05, tako da su ekološki prihvatljiviji u poređenju sa konvencionalnim sistemima kotlova, koji uopšteno imaju COP od približno 1,0. 5 Temperatura izlazne vode, kada je vanjska temperatura između -15 °C – 43 °C. Rezultati mogu varirati ovisno o stvarnim uslovima korištenja. 6 Na osnovu interne analize. Nivo buke se mjeri na udaljenosti od 3 m od prednje strane vanjske jedinice, u anehogenoj prostoriji i sa vanjskom temperaturom od 7 °C. Rezultati mogu varirati ovisno od faktora okoline i individualne upotrebe. 7 Patent br.: P2022-0012826. 8 Na osnovu visine gledanja od 1700 mm.