ERV: ventilim për hapësirën e biznesit tuaj

Lëvizni poshtë

P226 227 shutterstock 575241232

Cilësia e ajrit të brendshëm mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në shëndetin, komoditetin dhe produktivitetin¹. Kjo është arsyeja pse një sistem ERV (ventilim me rikuperim të energjisë) mund të bëjë ndryshimin në ruajtjen e një mjedisi të shëndetshëm të brendshëm në hapësirat e përbashkëta. Nuk ka rëndësi nëse është një zyrë, shkollë apo dyqan.

Si funksionon ERV?

Sistemet ERV të Samsung janë zgjidhje ajrimi që përmirësojnë cilësinë dhe temperaturën e ajrit të brendshëm duke shkëmbyer ajrin e ndenjur të brendshëm me ajër të pastër të jashtëm, ndërsa rikuperojnë energjinë nga ajri që del. Kjo bëhet duke përdorur një shkëmbyes nxehtësie që transferon nxehtësinë dhe shkëmben lagështinë nga ajri në dalje në ajrin hyrës. Sistemet ERV ofrojnë një rrjedhje të qëndrueshme të ajrit të pastër, duke krijuar një atmosferë të këndshme dhe freskuese për banorët. Njësitë tona ERV Plus madje mund të lidhen me një sistem Samsung VRF (rrjedhë e ndryshueshme e freonit) për të formuar një zgjidhje të plotë të kontrollit të klimës.

Samsung Schematics-Ventilation-New

Karakteristikat kryesore të sistemeve ERV

Përmirësimi i cilësisë së ajrit të brendshëm

Një sensor opsional CO₂ lejon ERV të zbulojë nivelet e CO₂ dhe të dërgojë automatikisht ajër të pastër në një dhomë. Ruajtja e nivelit të dëshiruar të lagështisë së brendshme mund të arrihet me një set opsional lagështuesi, i cili balancon me efikasitet nivelet e lagështisë.

Eksploroni zgjidhje të tjera komerciale të ajrit të kondicionuar

Në fund të fundit, po kërkoni për një zgjidhje tjetër komerciale të ajrit të kondicionuar? Eksploroni opsionet tona të ndryshme.
 • schematic CAC

  Split komercial

  Sistemet komerciale Split janë krijuar për të ftohur ose ngrohur zona më të mëdha që kërkojnë kapacitete më të mëdha dhe (shumë) njësi të brendshme për të funksionuar në unison. Kjo zgjidhje është optimale për bizneset e vogla dhe të mesme si restorantet, hapësirat me pakicë ose zyrat.
 • Samsung Schematics VRF LowBuilding

  VRF (Variable Refrigerant Flow)

  VRF (Variable Refrigerant Flow) është një sistem kondicioneri që përdor një freon për të kontrolluar rrjedhën e ngrohjes dhe ftohjes në të gjithë një ndërtesë, duke lejuar kontroll të individualizuar të temperaturës në zona ose dhoma të ndryshme.
 • Samsung Schematics VRF Chiller LowBuilding

  HVM (Hydro Variable Multi) Chiller

  Sistemet tradicionale të kondicionerit zakonisht përdorin kanale ajri për të shpërndarë ajrin e nxehtë ose të ftohur në të gjithë ndërtesën. Për kontrast, sistemi HVM Chiller është një lloj sistemi kondicioneri që përdor ujin për të ftohur ose ngrohur ajrin në një ndërtesë. Ai funksionon duke qarkulluar ujë të ftohtë ose të ngrohtë nga një njësi qendrore në pjesë të ndryshme të ndërtesës përmes tubave të ujit.
samsung training installer 2

Instalimi i ventilimit

Pavarësisht nëse po kërkoni të përmirësoni sistemin tuaj ekzistues ERV apo të instaloni një të ri, Samsung ofron një sërë opsionesh për t'iu përshtatur nevojave tuaja specifike. Ne punojmë me instalues të kualifikuar dhe me përvojë, të cilët mund t'ju këshillojnë për konfigurimin dhe instalimin e duhur të sistemit të ajrimit për biznesin tuaj. Na kontaktoni për të mësuar më shumë.
Gjeni një instalues

¹ Cincinelli A, Martellini T. Indoor Air Quality and Health. Int J Environ Res Public Health. 2017 Oct 25;14(11):1286. doi: 10.3390/ijerph14111286. PMID: 29068361; PMCID: PMC5707925. - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707925/ ² Për informacion më të detajuar për produktin dhe specifikimet teknike, konsultohuni me faqet përkatëse të produktit të katalogut të produkteve. - https://samsung.dcatalog.com/v/Commercial-(COM)-ENG/?page=230 ³ Ofrohet në pajisje me Android dhe iOS. Nevojitet lidhje me Wi-Fi dhe llogari Samsung. ⁴ Nivelet e zërit 22–24 dB, në varësi të nivelit të prurjes së ajrit të njësisë së zgjedhur ERV. Bazuar në testimin e brendshëm. Rezultatet mund të ndryshojnë në varësi të faktorëve mjedisorë dhe përdorimit individual.