ac026tnxdkg eu 001 front white
ac026tnxdkg eu 002 front open white
ac026tnxdkg eu 003 l perspective white
ac026tnxdkg eu 004 l perspective open white
ac026tnxdkg eu 005 r perspective white
ac026tnxdkg eu 006 r perspective open white
ac026tnxdkg eu 007 front low white
ac026tnxdkg eu 008 dynamic(l) white
ac026tnxdkg eu 009 dynamic(r) white
ac026tnxdkg eu 010 over head white

  Kapaciteti:5.2KW

  WindFree™ njësi muri

  AC052TNXDKGEU

  Gjeni një instalues

  Specifikimet e produktit

  • Funksionet

   Funksionet

   • Lloji

    5.2kW-1Φ-CRAC

  • Emri i modelit

   Emri i modelit

   • Njësia e brendshme

    AC052TNXDKG/EU

   • Njësia e jashtme

    AC052RXADKG/EU

  • Sistemi

   Sistemi

   • Modaliteti

    Heat Pump

  • Kapaciteti

   Kapaciteti

   • Ftohje [kW]

    1.5 / 5.0 / 6.8 kW

   • Ngrohje [kW]

    1.0 / 6.0 / 6.5 kW

  • Hyrja elektrike

   Hyrja elektrike

   • Ftohja 1)

    0.24 / 1.40 / 2.20 kW

   • Ngrohja 2)

    0.20 / 1.75 / 2.05 kW

  • Hyrja aktuale

   Hyrja aktuale

   • Ftohje (℃)

    1.5 / 6.3 / 9.6 A

   • Ngrohje (℃)

    1.3 / 7.8 / 8.8 A

  • Fuqia

   Fuqia

   • MCA

    17.7 A

   • MFA

    20.6 A

  • Efikasiteti energjetik

   Efikasiteti energjetik

   • Niveli i energjisë (ftohje)

    SEER 6.9 (A++)

   • Niveli i energjisë (ngrohje)

    SCOP 3.9 (A)

  • Lidhjet e tubacioneve

   Lidhjet e tubacioneve

   • Tubi i lëngut (Ø, mm)

    6.35 mm

   • Tubi i lëngut (Ø, inç)

    1/4"

   • Tubi i gazit (Ø, mm)

    12.7 mm

   • Tubi i gazit (Ø, inç)

    1/2"

   • Gjatësia maks. Gjatësia [m]

    30 m

   • Gjatësia maks. Lartësia [m]

    20 m

  • Instalimi në terren

   Instalimi në terren

   • Kablloja e transmisionit

    0.75↑

  • Freoni

   Freoni

   • Lloji

    R32 (Përmban gazra serë të fluoruar, GWP=675)

   • Mbushja e fabrikës (kg)

    1.20 kg

   • Mbushja e fabrikës (tCO2e)

    0.81 tCO2e

   • Mënyra e komandimit

    EEV

  • Ushqimi elektrik (njësia e brendshme) [Φ, #, V, Hz]

   Ushqimi elektrik (njësia e brendshme) [Φ, #, V, Hz]

   • 1, 2, 220~240, 50

  • Ventilatori

   Ventilatori

   • Lloji

    Crossflow Fan

   • Niveli i prurjes së ajrit (E lartë / e mesme / e ulët) [m3/min]

    16.7 / 13.9 / 11.8 CMM

   • Motori (dalje) [W]

    27 W

   • Numri i njësisë (EA)

    1 EA

  • Shkarkimi

   Shkarkimi

   • Tubi i kullimit (Ø, mm)

    ID 18mm Hose mm

  • Zhurma

   Zhurma

   • Niveli i trysnisë zanore (i lartë/mesëm/ulët) [dB(A)]

    42 / 37 / 32 / 25 dBA

   • Niveli i fuqisë zanore (ftohje) [dB(A)]

    60 dBA

  • Përmasat e jashtme (njësia e brendshme)

   Përmasat e jashtme (njësia e brendshme)

   • Pesha neto (kg)

    11.7 kg

   • Përmasat neto (gj-l-th) (mm)

    1055 x 299 x 215 mm

  • Ushqimi elektrik (njësia e jashtme) [Φ, #, V, Hz]

   Ushqimi elektrik (njësia e jashtme) [Φ, #, V, Hz]

   • 1, 2, 220~240, 50

  • Ventilatori (njësia e jashtme)

   Ventilatori (njësia e jashtme)

   • Shpejtësia e prurjes së ajrit (ftohje) [m3/min]

    40 CMM

  • Zhurma (njësia e jashtme)

   Zhurma (njësia e jashtme)

   • Trysnia zanore (ftohje/ngrohje) [dB(A)]

    48/48 dBA

   • Niveli i fuqisë zanore (ftohje) [dB(A)]

    62 dBA

  • Përmasat e jashtme (njësia e jashtme)

   Përmasat e jashtme (njësia e jashtme)

   • Pesha neto (kg)

    43.0 kg

   • Përmasat neto (gj-l-th) (mm)

    880 x 638 x 310 mm

  • Temp. e punës Diapazoni

   Temp. e punës Diapazoni

   • Ftohje (°C)

    -15 ~ 50 ℃

   • Ngrohje (°C)

    -20 ~ 24 ℃

  • Smart

   Smart

   • Seti WiFi

    Po

  • Lidhja me aplikacione

   Lidhja me aplikacione

   • Mbështetja e aplikacionit SmartThings

    Po