Kjo është arsyeja pse 13 milionë përdorues zgjodhën WindFree™

Lëvizni poshtë

'There are men, women and pets in various life scenarios next to different types of Samsung WindFree products. The screen slides right to reveal more people and products, indicating  the title; That's why 13million users choose WindFree™.'There are men, women and pets in various life scenarios next to different types of Samsung WindFree products. The screen slides right to reveal more people and products, indicating  the title; That's why 13million users choose WindFree™.

Ftohje me WindFree™

  


Pse ju nevojitet WindFree™

       

Stay cool without feeling cold using WindFree™¹ Cooling. Its advanced air flow structure gently and evenly disperses air through 23,000 micro air holes. It creates a “Still Air” environment with a very low air speed, so it cools a room without the unpleasant feeling of cold wind on your skin.

Rini rehat pa ndjerë të ftohtë

Freskohuni pa ndjerë të ftohtë duke përdorur Ftohjen WindFree™¹. Struktura e saj e avancuar e qarkullimit të ajrit shpërndan butësisht dhe në mënyrë të barabartë ajrin nëpër 23,000 mikrovrima ajri. Krijon një mjedis "Ajri të qetë" me një shpejtësi shumë të ulët ajri, kështu që freskon një dhomë pa ndjesinë e pakëndshme të rrymave të ftohta në lëkurën tuaj.

Mësoni më shumë

Ftohet 43% më shpejt² nga këndi në kënd

Freskoni dhomat menjëherë. Kompresori i dyfishtë funksionon në mënyrë të qëndrueshme me çdo shpejtësi, pasi të dy cilindrat e tij rrotullohen në mënyrë alternative. Magnetët Neodymium të motorit BLDC janë 3 herë më të fuqishëm se normalja, kështu që gjeneron rrotullim të fuqishëm dhe më të shpejtë. Kështu që e fton ajrin 43% më shpejt² dhe e përhap ajrin e ftohtë gjithnjë e më shumë³.

A man and 3 dogs on a couch cool off 43% faster with WindFree. Its fan is 15% bigger, the blades are 43% wider and the inlet is 18% wider, as indicated by arrow.

Zhurmë e ulët

Ndihuni rehat pa u shqetësuar në jetën tuaj të përditshme. Kondicionerët WindFree™ shpërndajnë butësisht dhe në mënyrë uniform ajrin nëpër mijëra mikrovrima ajri që mbulojnë të gjithë panelin e përparmë. Shpejtësia shumë e ulët e ajrit që gjenerohet ka më pak fërkim ajri dhe zhurmë⁴ krahasuar me ftohjen normale.

A man uses his phone in bed while a woman sleeps. WindFree mode is activated, with 23dB(A) low noise operation through 23,000 micro air holes.

Filtri WindFree™ PM 1.0 kap pluhurin ultra të imët

Mbrohuni nga pluhuri ultra i imët. Një filtër PM1.0 kap pluhurin ultra të imët duke përdorur një precipitues elektrostatik⁵. Dritat me ngjyra tregojnë cilësinë aktuale të ajrit dhe një sensor tregon kur ajri është i ndotur, kështu që mund të pastrohet automatikisht⁶. Dhe filtri i lashëm është me kosto efektive për t'u mirëmbajtur.

'A young woman and a girl do yoga while the WindFree air conditioner cools the room. Its PM 1.0 filter traps ultra-fine particles to maintain good air quality.

WindFree™ SmartThings

       

Freski e këndshme si një mirëseardhje ideale

Ndihuni rehat sapo të ktheheni në shtëpi. Mirësevjen Ftohje, pjesë e aplikacionit SmartThings⁷, zbulon vendndodhjen tuaj duke gjurmuar GPS⁸ e telefonit tuaj inteligjent. Nëse qëndroni në një distancë të paracaktuar, ajo përcakton automatikisht temperaturën e dhomës në nivelin e dëshiruar, duke përdorur modalitetin dhe cilësimet tuaja të preferuara.

A young girl hugs a cat as she relaxes on a couch. A close-up of the cat's face is at the top left.

Kontrollojeni nga distanca kudo dhe në çdo kohë

Kontrolloni temperaturën pa u shqetësuar. Duke përdorur aplikacionin SmartThings⁷,⁸ mund ta kontrolloni dhe monitoroni nga distanca vetëm me një prekje. Mund ta kontolloni gjithashtu me zërin tuaj duke përdorur një asistent zanor⁹, si Samsung Bixby¹⁰, Amazon Alexa¹¹ ose Google Assistant¹². Madje sugjeroni edhe cilësimet më të mira.

A hand holds a phone with SmartThings app on screen. It is linked to a WindFree AC behind, indicating remote control.

Funksionimi inteligjent i energjisë

Kontrolloni konsumumin e energjisë. SmartThings Energy¹³ ju lejon të kontrolloni me lehtësi konsumin tuaj të energjisë¹⁴. Nëse sasia e përllogaritur¹⁵ tejkalon objektivin tuaj, ajo rregullon përdorimin e energjisë të të gjitha pajisjeve inteligjente. Kur kondicioneri është ndezur, ai tërheq fletët dhe ju paralajmëron nëse dilni jashtë.¹⁶

A hand holds a phone with SmartThings' Energy tab onscreen. AI energy mode is on. Monthly energy consumption is 122.18 kWh and costs $12.09.

1. ASHRAE (Shoqata Amerikane e Inxhinierëve të Ngrohjes, Ftohjes dhe Kondicionerëve) e përkufizon "Ajër të qetë" si qarkullim ajri me shpejtësi nën 0,15 m/s që nuk ka prani të rrymave të ftohta.
2. Bazuar në testimin e brendshëm. Testuar në modelin AR12TXCAAWKEU në krahasim me modelin tradicional të Samsung AQ12EASER, duke matur kohën e nevojshme për të ulur temperaturën e dhomës nga 33°C në 25°C.
3. Testuar në modelin AR24TXFCAWKNEU.
4. Testuar së brendshmi në modelin AR12TXCAAWKNEU në një mjedis anekoik. Modaliteti WindFree gjeneron zhurmë deri në 23 dB(A) krahasuar me 26dB(A) të prodhuar nga modeli tradicional. Niveli i trysnisë zanore është një vlerë relative në varësi të distancës dhe mjedisit akustik. Niveli i trysnisë zanore mund të ndryshojë sipas kushteve të funksionimit.
5. Verifikuar nga Intertek, Numri i raportit RT20E-S0010-R, Data e lëshimit: 17 Prill 2020 Elementi K (Precipituesi elektrostatik) i Samsung Electronics mund të sterilizojë mikroorganizmat që grumbullohen në filtër (Escherichia coli: mbi 99%, Staphylococcus aureus: mbi 99 %). Filtri PM 1.0 largon 50% të grimcave të pluhurit me madhësi 0.3μm në një zonë të brendshme 30m2 me 10 minuta funksionim në orë. Testuar në modelin AR13TYAAAWKNST. Rezultatet mund të ndryshojnë në varësi të faktorëve mjedisorë dhe përdorimit individual.
6. Mund të përcaktohet vetëm duke përdorur një aplikacion celular. Linja e filtrit PM 1.0 mund të ndryshojë sipas rajoneve.
7. Ofrohet në pajisjet me Android dhe iOS. Nevojitet një lidhje Wi-Fi dhe një llogari Samsung.
8. Ky funksion mund të ndikohet nga kushtet GPS.
9. Nevojitet një lidhje Wi-Fi.
10. Bixby është marka e Samsung për inteligjencën artificiale (AI) / asistentin zabor të Internet of Things (IoT). Disponueshmëria e shërbimit Bixby mund të ndryshojë në varësi të shtetit. Bixby arrin të dallojë gjuhët e zgjedhura dhe thekse/dialekte të caktuara. Ndërfaqja e përdoruesit mund të ndryshojë sipas pajisjes. Disponueshmëria e veçorive të Bixby dhe ofruesve të përmbajtjes mund të ndryshojë në varësi të shtetit/operatorit/gjuhës/modelit të pajisjes/versionit të OS. Nevojitet një identifikim në llogarinë Samsung dhe një lidhje me rrjetin e të dhënave (Wi-Fi ose rrjet të dhënash).
11. Amazon, Alexa dhe të gjitha logot përkatëse janë marka tregtare të Amazon.Com, Inc. ose filialeve të saj.
12. Google është një markë tregtare e Google LLC.
13. Ofrohet në pajisjet me Android dhe iOS. Nevojitet një lidhje Wi-Fi dhe një llogari Samsung.
14. Disa modele me Wi-Fi mund të mos jenë në gjendje të përdorin funksionin e monitorimit të energjisë.
15. Ofrohet vetëm në modelet me aftësi matëse të energjisë.
16. Disponohet kur fletët inteligjente janë të regjistruara në SmartThings.